Ödüller
 1. M.C. Eker , O. Kitis, F. Taneli, O.D. Eker, E. Ozan, K. Yucel, K. Coburn, A.S. Gonul, “Serum BDNF levels correlate with hippocampal volumes in first episode, medication-free depressed patients”, European Collage of Neuropsychopharmacology . 22nd ECNP Congress, İstanbul, Türkiye, 2009.
 2. S. Işıklı, A.S. Gönül, M.Ç. Eker, Ö. Eker, Ö. Kitiş, A.N. Akarsu, E. Ozan, H. Okur, “İlaç kullanmayan major depresif bozukluk hastalarında 5 -HTTLPR polimorfizmi ile hipokampus hacimlerinin ilişkisi” Araştırma 1.lik Ödülü. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, Türkiye 2009.
 3. M.Ç. Eker, Ö. Kitiş, Ö.D. Eker, E. Ozan , A.S. Gönül, “İlaç kullanmayan ilk atak major depresif bozukluk hastalarında serum BDNF düzeylerinin hippokampus hacimleri ile ilişkisi”, Araştırma 2.lik Ödülü, 13. Yıllık Toplantı – Bahar Sempozyumu, Antalya, 2009.
 4.  M.Ç. Eker,A.S. Gonul, Ö. Kitiş, Ö.D. Eker, “Bipolar I bozukluk hastalarında ve kardeşlerinde beyaz madde bütünlüğü”, ISBD Üyesi Bipolar Bozukluklar Derneği Araştırma Projesi Destekleme Ödülü, Antalya, 2009
 5. B. Zengin, D.İ. Haznedaroğlu, E. Ozan, Ç. Eker, Ö. Eker, Ö. Önal, Ö. Kitiş, A.S. Gönül, “İlaçsız depresyon hastalarında orbitofrontal korteks-amigdala ilişkisinin yapısal denge modelleme yöntemi ile araştırılması”, Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma 1.lik Ödülü, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008.
 6. A.S. Gonul, O. Kitis, E. Ozan, F. Akdeniz, C. Eker, O.D. Eker, S. Vahip, “The effect of antidepressant treatment on N-acetyl aspartate levels of medial frontal cortex in drug-free depressed patients.” Duygudurum Bozuklukları Yayımlanmış En İyi Araştırma Ödülü İkincisi, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006.
 7. Ç. Eker, Ö. Kitiş, J. Faucher, E. Ozan, Ö. Eker, F. Akdeniz, A.S.Gönül, “Major Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Beyin Yapısında İzlenen Değişiklikler”, Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma 1.lik Ödülü, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 2005
 8. Ç. Eker, Ö. Kitiş, E. Ozan, H. Okur, O.D. Eker, M.A. Ersoy, F. Akdeniz, S. Vahip, N. Akarsu, A.S. Gonul, “BDNF Gene Val66met Polymorphism Associated Grey Matter Changes in Human Brain.”, 2005 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Araştırma Teşvik 2.lik Ödülü, 2005.
 9. A.S. Gönül, E. Ozan, Ö. Kitiş, H. Üçerler, N. Akarsu, F. Taneli, F. Akdeniz, Ö. Eker, Ç. Eker, “Major Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktörün (BDNF) VAL66MET Polimorfizminin Serum Kortizol, BDNF Düzeyleri ve Hippokampus Hacimleri ile Olan İlişkisi.” Türkiye Psikiyatri Derneği Araştırma 1.lik Ödülü, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2004
 10.  Ö. Donat, Ç. Eker, F. Taneli, A.S. Gönül, F. Akdeniz, S. Vahip, “Depresyondaki hastalarda nörotrofik faktör düzeylerinin antidepresan ilaç sağaltımı ile değişimi.” Duygudurum Bozuklukları Araştırma 3.lük Ödülü, Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Bahar Sempozyumu, Antalya, 2003
 11. A.S. Gönül, Ş. Pöğün, F. Akdeniz, E. Koylu, Ö. Donat, H. Y. Doğan, Ç. Eker, O. Sözen, S. Vahip, “Sıçanlarda kronik olanzapin, fluoksetin, ve kombine kullanımlarının beyinden köken alan nörotrofik faktör üzerine etkileri.” Araştırma Projesi Teşvik Ödülü, Türkiye Psikiyatri Derneği 7. Bahar Sempozyumu, Antalya, 2003