Yayınlar

A. Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. A.S. Gönül, M.K. Doksat, C. Eker, Ö.D. Eker. “Chapter I: Managing Treatment-Resistant Depression: Focusing on Increasing Serotonergic Transmission, Trends in Serotonin Uptake Inhibitor Research içinde”. Ed. Anne C. Shirley, Nova Science Publishers, NEW YORK, 1-27, 2005.

 

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Ozalay O, Calli C, Kitis O, Cagdas Eker M, Donat Eker O, Ozan E, Coburn K, Saffet Gonul A. The relationship between the anterior corpus callosum size and prefrontal cortex volume in drug-free depressed patients. J Affect Disord. 2012 Aug 7

2. Eker MC, Kitis O, Okur H, Eker OD, Ozan E, Isikli S, Akarsu N, Gonul AS. Smaller hippocampus volume is associated with short variant of 5-HTTLPR polymorphism in medication-free major depressive disorder patients. Neuropsychobiology. 2011;63(1):22-8.

3. Bilgi MM, Ozalay O, Eker MC, Kitiş O, Ozan E, Eker O, Simşek F, Işman Haznedaroğlu D, Gönül AS. Small frontal gray matter volume in first-episode depression patients. Turk Psikiyatri Derg. 2010 Fall;21(3):185-94.

4. Gonul AS, Kitis O, Eker MC, Eker OD, Ozan E, Coburn K. Association of the brain-derived neurotrophic factor Val66Met polymorphism with hippocampus volumes in drug-free depressed patients. World J Biol Psychiatry. 2011 Mar;12(2):110-8.

5. Eker C, Kitis O, Taneli F, Eker OD, Ozan E, Yucel K, Coburn K, Gonul AS. Correlation of serum BDNF levels with hippocampal volumes in first episode, medication-free depressed patients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2010 Oct;260(7):527-33.

6. Ozan E, Okur H, Eker C, Eker OD, Gönül AS, Akarsu N. The effect of depression, BDNF gene val66met polymorphism and gender on serum BDNF levels. Brain Res Bull. 2010 Jan 15;81(1):61-5.

7. Gonul AS, Demirel O, Kitis O, Eker C, Eker OD, Ozan O. The effects of the duration of formal education on adult brain: a voxel-based-morphometry-(diffeomorphic anatomical registration using exponentiated lie algebra) DARTEL study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology  19,221-226 (2009).

8. Eker C, Ovali GY, Ozan E, Eker OD, Kitis O, Coburn K, Gonul AS. No pituitary gland volume change in medication-free depressed patients Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008 Oct 1;32(7):1628-32.

9. Gonul AS, Kitis O, Ozan E, Akdeniz F, Eker C, Eker OD, Vahip S.The effect of antidepressant treatment on N-acetyl aspartate levels of medial frontal cortex in drug-free depressed patients. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Jan;30(1):120-5.

10. Gonul AS, Akdeniz F, Taneli F, Donat O, Eker C, Vahip S. Effect of treatment on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2005 Dec;255(6):381-6.

11. Gonul AS, Akdeniz F, Donat O, Vahip S. Selective serotonin reuptake inhibitors combined with venlafaxine in depressed patients who had partial response to venlafaxine: four cases. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2003 Aug;27(5):889-91.

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. M.C. Eker, H. Okur, O. Kitis, O. Donat-Eker, E. Ozan, N. Akarsu, A.S. Gonul. Smaller hippocampus volume is associated with short variant of 5-HTTLPR polymorphism in medication-free major depressive disorder patients. ECNP Young Scientist Workshop, Nice, Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 20 (Suppl.1), s66-7 2010.

2. Eker, M.Ç, O. Kitis, F. Taneli, O.D. Eker, E. Ozan, K. Yucel, K. Coburn, A.S. Gonul. Serum BDNF levels correlate with hippocampal volumes in first episode, medication-free depressed patients. 22nd ECNP Congress, Istanbul, Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 19 (Suppl. 3), S363, 2009.

3. Zengin, B., E. Ozan, O. Kitis, C. Eker, O. Eker, A.S. Gonul. The investigation of orbitofrontal cortex and amygdala association in depressed patients by structural equation modeling. 21st ECNP Congress, Barcelona, Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 18 (Suppl. 4), S264-265, 2008.

4. Ozan, E., A.S. Gonul, H. Okur, N. Akarsu, C. Eker, O.D. Eker, B. Yulug, N. Aydin, I. Kirpinar. The association of BDNF gene val66met polymorphism with the serum BDNF levels in drug-free depressed patients. 21st ECNP Congress, Barcelona. Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 18 (Suppl. 4), S209-S210, 2008

5. O.D. Eker, G. Yilmaz Ovali, M.C. Eker, O. Kitis, E. Ozan, F. Akdeniz, S. Vahip, A.S. Gonul. Pituitary gland volumes in major depressive disorder patients.  20th ECNP Congress, Vienna, Eur. Neuropsychopharmacol. Vol. 17 (Suppl. 4), S292, 2007

6. O. Donat, O. Gozen, A.S. Gonul, E. Koylu, C. Eker, F. Akleniz, S. Vahip, S. Pogun. The effects of chronic fluoxetine, olanzapine or olanzapine-fluoxetine combination treatment on the expression of brain derived neurotrophic factor levels in chronically stressed rats. 17th ECNP Congress, Stockholm. Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 14 (Suppl. 3), S222, 2004

7. A.S. Gonul, F. Akdeniz, F. Taneli, O. Donat, C. Eker, S. Vahip. The effect of treatment on serum brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients 16th ECNP Congress, Prag, Eur. Neuropsychopharmacol., Vol. 13 (Suppl.4), S203., Prag, Çek Cumhuriyeti, Eylül 2003

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.  Ö.D. Eker, Ç. Eker, “Lityumun metabolik yan etkileri”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 2,15-25 (2010)

2. Eker, Ç, Ö.D. Eker, “Depresyon ve İrritabl Barsak Sendromu Birlikteliğinin Nörobiyolojisi”, Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar, 1,120-131 (2009)

3. Eker, Ç, Ö.D. Eker, “Depresyon Patofizyolojisinde Hipokampusun Rolü”, Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar, 1,11-2 (2009).

4. Eker, Ç, Ö. Kitiş, E. Ozan, H. Okur, Ö.D. Eker, M.A. Ersoy, F. Akdeniz, S. Vahip, N. Akarsu, A.S. Gonul, “BDNF Gene Val66met Polymorphism Associated Grey Matter Changes in Human Brain”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 15,104-111 (2005)

5. M.Ç. Eker, Donat Ö, Pırıldar Ş, Özaşkınlı S, “Sibutramin ile indüklenen Bir Mikst Epizot Olgusu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 13:129-132(2003)

6. M.A. Ersoy, Ö. Donat, A. Çelikkol. Disosiyatif varsanılar: Bir ensest olgusu dolayısıyla gözden geçirme. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2003; 11(1):53-58

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. S. Işıklı, A.S. Gönül, M.Ç. Eker, Ö. Eker, Ö. Kitiş, A.N. Akarsu, E. Ozan, H. Okur, “İlaç kullanmayan major depresif bozukluk hastalarında 5 -HTTLPR polimorfizmi ile hipokampus hacimlerinin ilişkisi” 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 252, Ankara, 2009..

2. M.M. Bilgi, Ö. Özalay, Ö. Kitiş, M.Ç. Eker, E. Ozan, Ö. Eker, F. Şimşek, S. Işıklı, A.S. Gönül, “İlk epizod depresyon hastalarında azalmış frontal lob hacimleri”, 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 258, Ankara, 2009.

3. M.Ç. Eker, Ö. Kitiş, Ö.D. Eker, E. Ozan , A.S. Gönül, “İlaç kullanmayan ilk atak major depresif bozukluk hastalarında serum BDNF düzeylerinin hippokampus hacimleri ile ilişkisi”, 13. Yıllık Toplantı – Bahar Sempozyumu, 134, Antalya, 2009.

4. E. Ozan, A.S. Gönül, H. Okur, M.Ç. Eker, Ö.D. Eker, F. Taneli, A. Akarsu, “BDNF geni Val66met polimorfizminin ilaçsız major depresyon hastalarında serum BDNF düzeyleriyle ilişkisi”, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya.

5. B. Zengin, D.İ. Haznedaroğlu, E. Ozan, Ç. Eker, Ö. Eker, Ö. Önal, Ö. Kitiş, A.S. Gönül, “İlaçsız depresyon hastalarında orbitofrontal korteks-amigdala ilişkisinin yapısal denge modelleme yöntemi ile araştırılması”, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008.

6. A.S. Gönül, Ö. Kitiş, E. Ozan, F. Akdeniz, M.Ç. Eker, Ö.D. Eker, S. Vahip, “Antidepresan Tedavinin Sağaltımsız Depresyon Hastalarının Medial Frontal Korteksteki N-asetil Aspartat Düzeyleri Üzerine Etkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006.

7. Gönül, A.S., F. Akdeniz, F. Taneli, Ö.D. Eker, M.Ç. Eker, S. Vahip, “Sağaltımın depresyondaki hastaların beyinden köken alan nörotrofik faktör serum düzeyleri üzerine etkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006.

8. Ç. Eker, Ö. Kitiş, J. Faucher, E. Ozan, Ö. Eker, F. Akdeniz, A.S.Gönül, “Major Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastaların Beyin Yapısında İzlenen Değişiklikler”, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 2005.

9. A.S. Gönül, E. Ozan, Ö. Kitiş, H. Üçerler, N. Akarsu, F. Taneli, F. Akdeniz, Ö. Eker, Eker Ç., “Major Depresif Bozukluk Tanısı Alan Hastalarda Beyinden Köken Alan Nörotrofik Faktörün (BDNF) VAL66MET Polimorfizminin Serum Kortizol, BDNF Düzeyleri ve Hippokampus Hacimleri ile Olan İlişkisi”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2004,

 

F. Ulusal Kitap Bölümleri:

1. A.S. Gönül, Ö. Donat, Ç. Eker, “5. Bölüm: Şizofrenide nöroanatomik ve nöral dizgelerdeki değişiklikler, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Cilt 1 içinde” Ed. Çetin M., Ceylan ME, Yerküre, İSTANBUL, 169-186, 2005.

2. A.S. Gönül, Ç. Eker, Ö. Donat, “7. Bölüm: Şizofrenide nörogelişimsel ve nörodejeneratif hipotez, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Cilt 1 içinde” Ed. Çetin M., Ceylan ME, Yerküre, İSTANBUL, 239-254, 2005.

3. A.S. Gönül, Ö. Kitiş, Ç. Eker, N. Yunten, Ö. Donat. “Şizofrenide beyin görüntüleme yöntemleri, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Cilt 1 içinde” Ed. Çetin M., Ceylan ME, Yerküre, İSTANBUL, 727-796, 2005.

4. A.S. Gönül, Ç. Eker, Ö. Donat, “Şizofrenide elektrofizyolojik çalışmalar, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Cilt 1 içinde”, Ed. Çetin M., Ceylan ME, Yerküre, İSTANBUL, 797-814, 2005.

5. A.S. Gönül, Ç. Eker, Ö. Donat, İ. Yabanoğlu, “Şizofrenide izlenen bilişsel değişiklikler, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni Cilt 1 içinde” Ed. Çetin M., Ceylan ME, Yerküre, İSTANBUL, 815-838, 2005.

 

G. Uluslararası Kitap Bölümü Çevirisi:

1. A.S. Gönül, Ç. Eker, Ö.D. Eker, “1.15. Bölüm. Nükleer manyetik rezonans görüntüleme: nöropsikiyatrik bozukluklarda temel kurallar ve yeni bulgular, Kaplan & Sadock’s comprehensive textbook of psychiatry içinde”, Çev. Ed. H. Aydın, A. Bozkurt, Güneş Kitapevi, ANKARA, 2007.