Dernekler

Türkiye Psikiyatri Derneği

International Society for Bipolar Disorders

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

Türkiye Bipolar Bozukluklar Derneği

İzmir Tabip  Odası