Affektif bozukluklar

Duygulanım veya duygudurum bozuklukları olarak bilinir. Bir benzetme yapılacak olursa duygular o anki hava durumuna, duygulanım veya duygudurum mevsime, mizaç ise iklime denk düşer. Bu açıdan bakıldığında duygular, anlık değişimlere açıktır. Duygudurum ise anlık değişimlerden daha az etkilenir ve kişinin hayatı algılayışını etkiler. Örneğin çoşkulu veya taşkın duygudurum (manik dönem) içindeki kişi üzücü bir olayla karşılaştığında geçici bir üzüntü hissederken; çökkün veya karamsar duygudurum (depresif dönem) içindeki bir kişi sevindirici bir olay karşısında bile mutlu olamayabilir.

Mizaç ise kişinin doğuştan getirdiği (genetik) özellikler ile yaşamın erken dönemlerinde karşılaştığı olaylar çerçevesinde şekillenir. Mizaç kişinin olaylara genel olarak nasıl tepki verdiğini belirler.

Duygudurum bozuklukları depresyon ve bipolar bozukluk başlıkları altında incelenmektedir.