Cinsel Terapi

Cinsel bilgilendirme ile başlayan cinsel terapilerde amaç, danışanların zihnindeki kalıpları ve alışılmış davranış şekillerini olumlu yönde değiştirmektir. Cinsel terapiler danışanların partnerleri ile birlikte katıldıkları aktif bir tedavi şeklidir. Çiftlere cinsellik konusunda bilgilendirme ile birlikte bir takım ev ödevleri verilmektedir. Ele alınan konular arasında cinsellikle ilgili önyargılar da bulunmaktadır ve süreç içinde bu önyargılara tekrar müdahale edilmektedir. Cinsel terapide sorunun geçici çözümü amaçlanmaz. Tedavideki hedef çiftin cinsellikten haz alır hale gelmesini sağlamaktır. Bu yaklaşım sayesinde cinsel terapilerde terapistin eğitim ve yeterliliği ile sorunun niteliğine  göre başarı şansı % 100′lere ulaşmaktadır.