Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri: Günlük hayatta karşılaşılan her sorun bir rahatsızlığa denk düşmez. Bu gibi durumlarda eğitimli bir uzmandan görüş almak, danışanın soruna daha akılcı ve soğukkanlı yaklaşmasına yardımcı olarak sorunun çözümünü kolaylaştırabilir. Danışmanlık hizmetinin verildiği alanlar:

  • Aile Danışmanlığı
  • Evlilik Danışmanlığı
  • Çocuk Gelişimi
  • Ergenlik Dönemi Danışmanlığı
  • Sınav Kaygısı
  • Yas Danışmanlığı