Hizmetler

Uz. Dr. Özlem Eker’in uygulamaları:

1) Danışmanlık Hizmetleri: Günlük hayatta karşılaşılan her sorun bir rahatsızlığa denk düşmez. Bu gibi durumlarda eğitimli bir uzmandan görüş almak, danışanın soruna daha akılcı ve soğukkanlı yaklaşmasına yardımcı olarak sorunun çözümünü kolaylaştırabilir. Danışmanlık hizmetinin verildiği alanlar:

  • Aile Danışmanlığı
  • Evlilik Danışmanlığı
  • Çocuk Gelişimi
  • Ergenlik Dönemi Danışmanlığı
  • Sınav Kaygısı
  • Yas Danışmanlığı

2) Psikoeğitim: Ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde en önemli adım rahatsızlığı tanımaktır. Danışanın rahatsızlığını tanıması rahatsızlığın seyrini olumlu etkiler. Rahatsızlığını tanıyan kişi rahatsızlığı tetikleyen etkenlerin ne olduğunu ve bunlardan nasıl korunabileceğini öğrenir. Rahatsızlığını daha iyi tanıyan kişi tedavisine aktif olarak katılıp rahatsızlığını daha iyi kontrol altına alabilir. Ruhsal rahatsızlığı olan kişilerin akıllarındaki önemli soru alanlarından birisi de çocuk sahibi olmakla ilgilidir: “Çocuk sahibi olabilir miyim? Çocuğum olursa bu rahatsızlık onlarda da görülür mü?”. Psikoeğitim ve danışmanlık hizmeti ile gelecek kuşaklarla ilgili sorular da ele alınabilir

3) Cinsel Terapiler: Cinsel bilgilendirme ile başlayan cinsel terapilerde amaç, danışanların zihnindeki kalıpları ve alışılmış davranış şekillerini olumlu yönde değiştirmektir. Cinsel terapiler danışanların partnerleri ile birlikte katıldıkları aktif bir tedavi şeklidir. Cinsel terapilerde terapistin eğitim ve yeterliliğine göre başarı şansı % 100’lere ulaşmaktadır.

4) Bilişsel Davranışçı Terapiler: Danışanın aktif olarak katıldığı ve kendi kendisinin terapisti olmasının hedeflendiği bir eğitim olarak düşünülebilir. Danışan, terapisti ile birlikte sorununu tanımlar ve birlikte belirlenen ödevlerle sorunuyla nasıl başa çıkacağını öğrenir. Hafif ve orta şiddetteki depresyonların tedavisinde tek başına bile kullanılabileceği kabul edilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklarda ise tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Anksiyete bozuklukları olarak tanımlanan bu grup hastalığın tedavisinde bilişsel davranışçı tedavilerin uygulanmaması durumunda rahatsızlığın çok kez tekrarladığı veya tam olarak düzelmediği bilinmektedir.

5) EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniği esas olarak travma sonrası stres bozukluğu için geliştirilmiş bir teknik olup son dönemde özgü fobiler, komplike yas, panik bozukluk gibi durumların da tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır